Saturday, March 9, 2013

INSTITUSI KHALIFAH


Konsep Khalifah:
Arab – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan.
Agama – tanggungjawab memelihara kemurnian agama islam yang disampaikan Nabi saw, dan tanggungjawab kekalkan kehormonian serta kestabilan Islam.

Syarat

1.                 lelaki yang merdeka
2.                 beragama islam
3.                 memiliki pengetahuan islam
4.                 mematuhi perintah allah
5.                 sanggup melaksanakan hukum islam
6.                 bersifat adil dan akhlak yang mulia
7.                 tubuh badan yang sihat dan sempurna
8.                 berfikiran cerdas, warak
9.                 pandai mentadbir.

Kaedah atau Cara:
1.     musyarawarah atau syura ( Syura bermaksud – Permuafakatan atau konsesnsus)
2.     cadangan satu nama sahaja
3.     pemilihan beberapa calon
4.     pencalonan sekelompok masyarakat.
5.     Baiah atau lafaz taat setia selepas dilantik jadi khalifah.

Kepentingan Baiah dan syuara:
1.                 jamin bakal pentadbir yang tepat berkelayakan dan berhemah tinggi.
2.                 Pentadbiran kerajaan lancar.

Tugas Khalifah
Aspek Agama
1.                 memelihara kedudukan agama serta
2.                 mentadbir mengikut hukum syariah.
3.                 menitikberatkan sistem politik, ekonomi, sosial supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani.
Politik:
1.                 memastikan kelicinan pentadbiran negara.
2.                 mempertahankan negara islam daripada musuh
3.                 bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai.
4.                 ketua negara

Sosial:
1.                 menjaga kebajian rakyat supaya nikmati hidup sejahtera di dunia dan akhirat
2.                 menjaga dan meneruskan ajaran Allah swt.
3.                 mengekalkan perpaduan melalui konsep musyawarah dan syura
4.                 memantapkan sistem perundangan Islam.

Ekonomi:
1.                 menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara-baitulmal
2.                 mengatur pungutan kharaj, jizyah, dan zakat.

No comments:

Post a Comment